Bilder som illustrerar processen från skisser till färdiga skulpturer.

Se bildspelet eller bläddra via knapparna
i nedkanten.