Utställningar - pågående och på gång

Utan titel
Skulptur på Tuagårdens handikappboende i Vollsjö
Invigd 2008
Se skulpturen

 

"Du och jag"
Skulptur på Mo Gård dövblindcenter i Finspång
Invigd 2007
Se skulpturen

 

"Herr Mötsman"
Skulptur "Vaktmästare" i privat ägo i Fyrtornen, Söderköping
Invigd 2006
Se skulpturen

 

"Stålmannen och Järnladyn"
Skulpturparken Pelles Lusthus i Nyköping
Invigd 2005
Se skulpturen